Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hukuk , Hukuk sözlüğü , Hukuk haber
#1
Satın Aldığınız Malın Çalıntı Mal Çıkması
 
Günümüzde artan hırsızlık suçuyla beraberinde çalınan malların da satışı gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak da alıcı çalınmış mal olduğunu bilmeden satın almakta ve kullanmaktadır. Hukuk haber Özellikle bu mallar piyasa fiyatı altında satıldığı nedeniyle hemen alınmaktadır. Burada bahsedeceğimiz en önemli nokta malın iyi niyetli olarak alınmış olmasıdır. Yani siz malı aldığınızda o malın çalıntı olduğunu bilmemeniz gerekmektedir. Peki burada mal sizin elinizden geri alınabilir mi? Bunun cevabını ise bize malın asıl sahibinin durumu veriyor. Hukuk sözlüğü Malın asıl sahibinin elinden mal kendi rızası dışında çıkmasıyla size karşı istihkak veya taşınır davası açabilmektedir. Sizden gelip haksız fiil kullanarak malınızı elinizden alması hukuka aykırı bir eylemdir. Malın asıl sahibinin size istihkak ve taşınır davası açabilmesinin ise koşulları vardır. Hukuk  Türk Medeni Kanunu’nun 989. Maddesi uyarınca ‘Bu taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetli edinilmiş ise; iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılır.’ Hükmünden de anladığımız gibi malınız sizden gerçek sahibi tarafından dava ile alınacak ise sizin mala karşı ödediğiniz fiyatı vermek koşuluyla açabilmektedir.
[Image: old-3118750_640.jpg?w=640&ssl=1]
Sonuç olarak malın asıl sahibinin rızası dışında mal elinden dışarı çıktığı için dava yoluyla sizden geri alabilmektedir. Lakin kanun koyucu burada iyi niyetli 3. Kişiyi koruyarak malın bedelinin ödenmesi koşulunu getirmiştir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise iyiniyetli olarak satın aldığınız mal 5 yıl sizde kalırsa mülkiyeti size geçmektedir. Yani asıl maliki sizden malı almak için 5 sene içinde dava açması gerekir. Aksi halde dava usulden reddedilir. Taşınır davası açamamaktadır lakin istihkak davası gene açabilmektedir. Ama bu iyiniyetli olan kişinin lehine bir durumdur. Çünkü istihkak davasında malın asıl sahibi olduğunu ispat etme yükümlülüğü vardır. Davalı mülkiyet hakkını ispat edemezse mal iyiniyetli kişide kalacaktır.
 
https://hukukfirtinasi.com/
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)